Spring naar inhoud

Algemene voorwaarden

In ieders belang en om onduidelijkheid te voorkomen zijn algemene voorwaarden opgesteld.

- De Pilates Studio Huijbergen werkt met 10- en 20-rittenkaarten. Deze dienen contant afgerekend te worden.
- Een 10-rittenkaart is 12 weken geldig, een 20-rittenkaart 26 weken. De vakantieweken worden bij de geldigheidsduur van de kaart opgeteld omdat de studio dan gesloten is.
- De Pilates Studio Huijbergen is gesloten tijdens de vakantieperiodes van de regio Zuid en tijdens feestdagen. Tenzij tijdig vooraf anders is aangegeven.
- Je bent als deelnemer aan de lessen verplicht alle lichamelijke klachten te melden. Dit om blessures te voorkomen.
- Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De Pilates Studio Huijbergen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ten gevolge van de trainingen of voortvloeiende uit de training.
- Bij verhindering dien je de gereserveerde plaats in de les tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. In dat geval wordt de les niet in rekening gebracht. Een niet tijdig geannuleerde les wordt in rekening gebracht.
- Indien je verhinderd bent kan je de les (indien er ruimte is) op een ander tijdstip inhalen.
- Indien bij een (langdurige) blessure of ziekte toestemming is gegeven om voor een periode geen gebruik te maken van de lessen, dan wordt deze periode aan het einde van de geldigheidsduur van de rittenkaart vergoed in extra trainingsdagen gelijk aan de gestopte periode.
- Tijdens de les dien je gebruik te maken van een eigen handdoek. Dit in verband met hygiëne.
- We sporten op sokken of blote voeten. Schoenen zijn niet toegestaan op de matjes.
- De Pilates Studio Huijbergen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en om de locatie waar de les gegeven wordt (De Kloek).
- Indien noodzakelijk kan De Pilates Studio Huijbergen de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.
- De Pilates Studio Huijbergen behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.
- Elke deelnemer dient zich te houden aan de Algemene Voorwaarden.